כלי עזר ללימוד התארגנות וניהול זמן. משמש כיומן אישי לילדים, לתזכורת ולהקניית הרגלים חדשים.