כלי עזר לאסטרגטגיות למידה למורים ומטפלים

ניהול זמן תלמיד, מיומנויות למידה, התארגנות בשיעור, הכנת שיעורי בית