כלי עזר להקניית הרגלי למידה טובים במהלך יום הלימודים