הפירמידה המעוצבת שתעזור לך לזכור את המשימות  החשובות ביומיום העמוס