כלי עזר להקניית הרגלים של התארגנות עצמאית בשיעורים