ילדים לומדים לתכנן ולנהל את סדר היום שלהם באחה”צ ובזמנם הפנוי.