Product Description

ילדים מגיעים לבית ספר בכל יום למשך מספר שעות, ובמהלך היום משתתפים במספר רב של שיעורים מתחלפים. לכל שיעור ישנן דרישות התארגנות אחרות ובהתאם לכך משתנים הספרים, המחברות וכלי העזר. משימת ההתארגנות הינה משימה מורכבת הטומנת בחובה מיומנויות רבות, כגון: סדר וארגון, ריכוז, ביצוע רצף של מטלות ועמידה בזמנים. כמו כן, נדרשות מהילדים משמעת עצמית ומוטיבציה לימודית.

תלמידים רבים מתקשים להתארגן נכון ולנהל את הזמן שלהם בשיעורים.

פירמידת ההתארגנות לניהול זמן כיתה תעזור לילדים להיות מוכנים לשיעור בזמן ולקחת אחריות על תפקודם במהלך השיעור. הפירמידה משמשת ככלי עזר עבור המורה בניהול הכיתה והלמידה.

למידה זו הנה אסטרטגיית למידה חיונית. חשוב ללוות את הילדים בתהליך הלמידה ולעזור להם לרכוש את שלבי ההתארגנות ויהול הזמן על ידי חזרה יומיומית והפנמתם.

איך עובדת הערכה להתארגנות זמן כיתה?

אחד לתלמיד – הילדים מניחים את הפירמידה על השולחן בכיתה. בצדם האחד של כרטיסי הניווט מופיעים סדר הפעולות של התארגנות בשיעור. בצדם השני של הכרטיסים מופיעים טיפים שימושיים. סך הכול ישנם שבעה שלבים. הילדים מבצעים את הפעולות שבכרטיסים לפי הסדר. לאחר ביצוע כל פעולה, הופכים הילדים את הכרטיס ועל גבי הפירמידה מופיע סימן המאשר את ביצוע הפעולה.

אחד לכל הכיתה – המורה מניחה את הפירמידה על שולחן העבודה שלה. היא מבצעת עם כל הכיתה את הפעולות שבכרטיסים לפי הסדר. לאחר ביצוע כל פעולה, הופכת המורה את הכרטיסים ועל גבי  הפירמידה מופיע סימן המאשר את ביצוע הפעולה. ניתן לשלב עם תכנית עיצוב התנהגות כיתתית.

הערכה מומלצת לכיתות א – ד וגם לילדים עם הפרעות קשב וריכוז. למחנכי כיתות, מורים להוראה מתקנת וחינוך מיוחד.

להכרות עם פירמידת עזרה בהכנת שיעורי הבית

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

Be the first to review “ערכת התארגנות ללמידה בכיתה”