קשיים בהכנת שיעורי בית. מיומנויות למידה ואסטרטגית למידה