ערכה ללימוד מיומנויות התארגנות וניהול זמן. לעיצוב התנהגות וטיפול התנהגותי.