כלי עזר לעיצוב התנהגות וטיפול התנהגותי

ילדים לומדים לנהל את הזמן של עצמם ולעמוד במשימות היומיומיות שלהם.