התארגנות בכיתה

ניהול כיתה ולמידה של אסטרטגיות למידה. התארגנות בשיעור