כלי עזר לארגז הכלים של הורים. אימון ילדים לניהול סדר יום והתארגנות​