כלי עזר חינוכי למורים לניהול זמן התארגנות עצמאית בכיתה ובבית ספר של התלמידים. לילדים עצמאיים ואחראים.