list

עושים קניות עם הילדים

אחר הצהריים, יום חול. בין הסעת ילדים לחוג אחד והסעה לחוג הבא היו לי 40 דקות וילד שהצטרף אלי לסיבוב ההסעות. החלטתי לנצל את הזמן ולערוך קניות לבית. להיכנס עם ילד לסופר זה כמו הזמנה להוצאה כספית מיותרת ולוויכוחים על “אמא תקני לי…”. היו לי 40 דקות למלא עגלה והחלטתי להיות ברורה וממוקדת. חילקתי את המשימות ביני ובין הבן שלי והוא התרגש מהאחריות והתפקיד והזדרז למלא את סל הקניות לפי הרשימה שנתתי לו. לעתים, הסברתי, תיקנתי, לימדתי אך תחושת הגאווה שלו, העזרה שאני קיבלתי ובמיוחד, השקט, היו נפלאים ויעילים. סיימנו בדיוק בזמן והוא, איך לא? זכה בחטיף.