HOLIDAY“אמא, לא עשינו כלום כל החופש”…

ככה הילדים. הם זוכרים את החוויה כל עוד היא מתרחשת. כשהיא נגמרת הם שוכחים. לא ממש שוכחים, אבל נמצאים כבר בחוויה אחרת, פחות מלהיבה וייחודית.

ובחופש חוויה מחליפה חוויה עד שנראה שבאמת אי אפשר לזכור ולהכיל את כל החוויות.

החופש הזה עושים סדר בזיכרונות. הכנו לילדים דף מעוצב להורדה. הילדים מוזמנים לכתוב ולצייר את מגוון החוויות שעברו. הכתיבה, השיחה והזכרונות, יעזרו לילדים להפרד מימי החופש ולהתכונן לחזרה לשגרה ולמסגרות.