part (1)

התמודדות עם הצפה רגשית

להיות הורה זהו אחד המקצועות המורכבים ביותר שקיימים. אנחנו נשאבים לתוך חוויה רגשית עצומה, לעתים שמחה, מרגשת ומעצימה ולעתים מתסכלת, מכעיסה ומעייפת. את מקצוע ההורות מאפיין עוצמת הרגשות שאנחנו חווים מדי יום בהתמודדות עם גידול הילדים ובמשפחה.

לעתים רגש אחד צובע את יתר הרגשות ומכהה את התחושות כולן. תחושה כבדה של דאגה לילדים שגדלים ומעזים תגבר על תחושת הגאווה על התעוזה שלהם ותחושת כעס על התנהגות מרגיזה תגבר על תחושה של סיפוק מהתנהגויות נעימות.

אחת הדרכים להתמודדות עם ההצפה הרגשית היא לעשות סדר בחוויות. לפרוס את כיכר החוויות לפרוסות ולהתבונן בסה”כ הרגשות. כך, ביום שבו הרגשתם שרק כעסתם על הילדים תוכלו לגלות שהיו גם זמנים נעימים ורגועים וגם חיבקתם ואהבתם.

כשעושים סדר ברגשות ובחוויות היומיות, ההתבוננות הרגועה בסוף היום תאפשר התבוננות שלמה על חווית ההורות. מצורפים דפים להורדה של דפי רגשות וחוויות לאימהות. מומלץ לשמור את הדפים ולערוך מהם יומן זיכרון שכיף לחזור אליו ולקרוא בו.