family

הסכם לחופש הגדול – הורים ילדים

רגע לפני שהיום והלילה מתחלפים, שהבית נכנס לבלגן שלא נגמר, ששעות הצפייה בטלוויזיה נמשכות נצח, אנו מזמינות אתכם להיעזר בהסכם כתוב, נעים, מקצועי ומעוצב.

את השיחה המקדימה לחופש עם הילדים תוכלו לעגן בחתימה על הסכם כתוב. כן, כן, הסכם “חוקי”, תקף וכתוב שמטרתו להעביר את החופש בבטחה ובנעימים תוך התחשבות של כל בני המשפחה זה בצרכיו של האחר. למילים כתובות יש כוח להישמר ולשמש כעדות מחייבת שאינה מתמוססת.

ההסכם הנו כללי ונותן מענה ל 3 קטגוריות עיקריות: בטיחות, בריאות, התנהלות בבית.

כל משפחה תוכל להיעזר ברוח הדברים שבהסכם ולהתאים אותם לסדר העדיפויות שלהם. חשובה הגמישות וההתאמה למציאות היומית שלכם ולגיל הילדים. חשוב גם להבין, להאמין ולשאוף כי התמורה לעמידה בהסכם הם יחסים נעימים ורגועים בבית תוך שמירה על בריאותם וביטחונם של ילדיכם.