course

בחירת חוגים

בחירת חוג מזמנת לילד שלכם התנסות בתהליך של קבלת החלטה. זוהי למידה חשובה לחיים הטומנת בתוכה מיומנויות משמעותיות: היכולת להתבונן באופן רחב על כל האפשרויות ועל כל השיקולים שיש לקחת בחשבון. לעשות סדר עדיפויות, להתחשב בסדר היום, להעמיד יתרונות מול חסרונות, להקשיב לקול ההורי ולקבל החלטה. ההחלטה באיזה חוג לבחור אינה פשוטה. מגוון האפשרויות גדול, הילדים רוצים להירשם ולהתנסות בכל החוגים ולא תמיד יודעים איך לעשות זאת. הדרכת הורים טובה תאפשר ניהול זמן נכון וחוויה של הצלחה לילד.